Cogombre

Nom Científic:Cucumis sativus  L.

Cultiu:

Duració: Depenent l’època de plantació. Normalment sol ser la sembra de març a maig i la recol·lecció entre juny i setembre.

Sembra: Es multiplica per llavors.

Primerament es col·loquen les llavors submergides en aigua durant un dia. Seguidament s’escorren i es traspassen a un recipient porós amb una temperatura de 25ºC durant 2 dies. En el moment que surt la radícula (1mm) ja es poden sembrar al planter o directament al terreny.

 • Terreny definitiu: separació entre files de 2 m i entre les plantes de 40 cm.
 • Planter: el trasplantament es realitza a les 2 o 3 setmanes d’haver sembrat les plantes, quan ja apareixen dues fulles verdaderes i les arrels.

Recol·lecció: Pot variar molt entre les varietats de cogombres, però es realitza gradualment de juny a setembre. Els cogombres es recullen quan encara estan verds, immadurs, tallant netament el pecíol. S’ha de vigilar el cultiu per tal de que els cogombres no tinguin un desenvolupament excessiu. Preferentment s’han de recol·lectar a la matinada.

Sòl: No els convenen sòls argilosos compactes, ni que siguin excessivament solts, és a dir, el sòl a de tenir una consistència mitja. Els valors de pH òptims oscil·len entre 5.6 i 6.8.

Clima: Ambient sec i solejat. Molt sensibles a les gelades.

Temperatura: entre 25 i 30ºC són les temperatures òptimes per el seu desenvolupament i maduració dels fruits.

Reg: Moderat.

Entutorar: Si, per tal de guiar les tiges de les plantes sobre un suport (enreixat o canyes).

Propietats:

– El cogombre és un aliment molt ric en aigua.

– Presenta un aportament calòric molt baix, igual que un contingut baix en proteïnes, hidrats de carboni i greixos.

– Conté petites quantitats de vitamines, tals com l’A, B, C i E, i sobretot ens aporta gran quantitat de minerals com calci, fòsfor, magnesi i ferro.

Plagues:

 • Vacanita (Ephilachna chrysomelina): insecte devorador de fulles i fruits, sent el l’estat larvari quan tenen la major voracitat. Els ous d’aquest insecte són allargats, d’uns 2mm i grocs. Les larves són grocs i coberts de espines toves. D’adults són semblants a les marietes comuns (Coccinellidae septempunctata). Com a conseqüència del danys produïts per aquest insecte, pot aparèixer un atac de fongs.
 • Galeruca (Rhaphidopalpa foveicollis). Escarabats petits groguencs-rosats d’uns 7-8mm de longitud.
 • Melera o pugó del meló (Aphis frangulae).
 • Aranya vermella (Tetranychus urticae). Difícil de controlar quan les plantes estan en producció. Si es produeix un fort atac, la cara adaxial de la fulla es veu groguenca.
 • Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)

Malalties:

 • Pythium. Es tracta d’Oomicets paràsits que ataquen a les llavors del cogombre quan aquests es troben a temperatures inferiors als 15ºC, ja que les llavors no germinen i és la temperatura òptima de creixement de Pythium. Provoquen la podridura ràpida amb descomposició bacteriana de les llavors sembrades i de les possibles plàntules en via de germinació.
 • Fusarium (Fusarium oxyosporum cucumerinum). La malaltia provocada per aquest fong comença a manifestar-se en les nervacions de les fulles, tornant-se groguenques, seguides del marciment. A sobre d’aquestes taques quasi necrosades es poden observar unes petites gotes de goma de color marronós. Un cop atacades les tiges, aquestes acaben per assecar-se.
 • Rhizoctonia (Rhizoctonia solani). Aquesta malaltia es donada per aquest fong i afavorida per la humitat del sòl. Es manifesta a la part del cogombre que descansa sobre el sòl, provocant podridures.
 • Antracnosis (Colletotrichum lagenarium). Ataca a les fulles, tiges i fruits produint taques rodones u ovals d’1-2 cm de diàmetre.
 • Cladosporiosis (Cladosporium cucumerinum). Aquest fong patogen ocasiona unes taques vítries que es van tornant grisoses fins a necrosar-se. Si el fruit és atacat prematurament, pot arribar a curar-se però conservant unes petites cicatrius.
 • Oidio (Erysiphe polygoni). La malaltia provocada per aquest fong sol aparèixer al mes de Juliol, ja que les temperatures elevades l’afavoreixen. Ataca sobretot a les fulles, les quals les recobreix d’unes taques blanques circulars i pulverulentes.

COGOMBRE: per a més informació descarrega’t la fitxa complerta

%d bloggers like this: